top of page

16 личностни типа

16-те Личностни типа се базират на типологията, създадена от Бригс, която пък от своя страна се базира на изследванията на Карл Юнг. 

Всяка от петте букви в акронимите се отнася до спрецифична черта на характера, комбинациите от тях съставят различните типове. 

Комбинирани петте аспекта определят типа по: ум, енергия, природа, тактика и идентичност. Процентите при завършване на теста са предназначени да покажат в кои категории попадаш и колко силни са предпочитанията ти.

romance-analysts.png

Направи своя тест и научи повече за типовете:

Как взаимодействаме с околната среда?

1 IE.png

Интровертните личности предпочитат самостоятелните занимания и се изморяват при общуването с много хора. Те са чувствителни към външни дразнения (светлина, звуци, миризми).

Домът за интровертите е тяхно убежище, където се чувстват защитени. В него те често прекарват доста време. Работното им място изисква да бъде по-изолирано, тихо и с възможно най-статична околна среда. 

1 E.png

Екстровертните личности предпочитат груповите занимания и се зареждат при общуването с хора. Те лесно се въодушевяват и се заемат нови начинания. Екстровертите обичат да канят гости и прекарват по-малко време у дома от интровертите.

Не са така взискателни към работното си място, стига то да им предоставя достатъчно възможности за общуване и самоизява.

Как виждаме света и обработваме сведенията?

2 S.png

Наблюдателните личности са практични, прагматични и здраво стъпили на Земята. Обикновено имат силно изградени навици и с лекота се съсредоточават върху ставащото в момента или близкото минало. 

Трудно им е да си представят идея. Важно е да могат да докоснат, почувстват и видят с очите си.

2 N.png

Интуитивните личности с богато въображение, любопитни и отворени към света. Предпочитат новото и различното пред стабилността. Съсредоточават се върху смисъла на нещата и скритите възможности. 

Така за тях е по-важно идеята да бъде разказана, за да повярват в нея.

Как вземаме решения и се справяме с чувствата си ?

3 T.png

Мислещите личности са обективни и рационални, с приоритет на логиката над емоциите. Често крият чувствата си и виждат продуктивността като по-важна от взаимопомощта.  

Приоритет е качественият продукт и спазването на времевите рамки.

3 F.png

Чувстващите личности чувствотелни и емоционално експресивни. Те изпитват повече емпатия и не са така състезаващи се. Обръщат повече внимание на социалното равновесие и взаимопомощ. 

Склонни са да правят компромиси заради емоционалния си отклик от крайния резултат или хората, с които работят.

Какъв е подходът ни към работата, взимането на решения и планирането ?

4 J.png

Съдещите личности са решителни, задълбочени и силно организирани. Ценят яснотата, предвидимостта и умеят да довеждат нещата докрай. Предпочитат структурата и планирането пред импровизацията.

Важно е да са запознати с процесите, стъпките и да виждат, че планът се спазва. Обичат да обитават подредени и практично изградени простраства, понякога за сметка на естетиката.

4 P.png

Възприемчивите личности са много добри в импровизацията и забелязването на възможности. Те са гъвкави, спокойни и предпочитат винаги да си оствят отворени възможности.

Изпитват напрежение, ако изисквате от тях да вземат бързо решения без възможност за промяна на мнението. Често са неподредени и хаосът не ги смущава.

Доколко сме уверени в уменията си и решенията си?

5 A.png

Асертивните личности са самоуверени, умерени и устойчиви на напрежение. Отказват да се притесняват твърде много и не са силно устремени, когато се отнася до постигане на цели.

Ясно знаят какво искат и трудно се поддават на външни влияния.

5 T.png

Турболентните личности са самоосъзнати и чувствителни на напрежение. Изпитват широк спектър от емоции и лесно се влияят от чуждо мнение. Води ги стремежът към успех, развитие и перфекционизъм.

Направи своя тест и научи повече за типовете:

bottom of page