Достъпно онлайн

Детски хороскоп за родители

Как да възпитаваш и развиваш талантите на детето си; спорт, хранене?

  • 50 минути
  • 80 български лева
  • --

Описание на услугата

Хороскопът ни дава знание: - какви ще бъдат характерът и темпераменът - какъв метод за възпитание е най-подходящ и на какво да се наблегне в училище - таланти и интереси - как да развием желани умения у детето - как да общуваме по най-ползотворен начин - какви спортове са подходящи - подходяща храна Детският хороскоп е прекрасен подарък за новородени или за рожден ден! В този случай е важно родителите да са дали съгласието за изготвяне на хороскопа. Предварително са нужни дата, час, място на раждане на детето и същите данни на родителите.


Данни за контакт

  • ulitsa "Lyubata", Sofia, Bulgaria

    + +359 898 67 9559

    design@mtrng.com