Достъпно онлайн

Пълен астрологичен анализ

Свободен избор измежду всички консултации и услуги.

  • 1 часов 30 минути
  • 140 български лева
  • --

Описание на услугата

Анализирайки наталната карта, ще си поговорим за талантите и потенциалите, силните и слабите страни във всички сфери от живота, емоционалните нужди и уроците ни. Ще потърсим разрешение на трудностите и личния път към развитие и щастие. Можем да използваме времето си заедно за всички предлагани от мен астрологични услуги. Добре е да ми напишеш конкретни въпроси, както и рождените си данни, за да използваме по-ползотворно времето си заедно. Можеш да си водите записки по време на консултацията, което допринася за по-добър резултат във времето.


Данни за контакт

  • ulitsa "Lyubata", Sofia, Bulgaria

    + +359 898 67 9559

    design@mtrng.com