top of page

MATRANG

Всяка частица е неотменна част от вселената и взаимодейства с нея. Човекът е дълбоко свързан с материалното и нематериланото в и около себе си. Човечеството носи отговорност за своя напредък, за другите живи същества, за всичко, което създава, обитава, използва.

Сградите ни притежават подчертана връзка с природата.

Използваме принципи, системи и материали, щадящи околната среда и здравето.

Иновативните ни архитектура и дизайн са създадени изцяло за конкретните собственици чрез вникване в дълбочина личността и нуждите на човека.

Минимализмът като начин на живот в 21. век е наложителен.

 

bottom of page